Energetikos objektų statybos įmonė

Energetikos objektų statyba visoje Lietuvoje

Bendrovė įsteigta 2014 m. Įmonėje įdiegti LST EN ISO 9001:2015, LST EN ISO 14001:2015, LST EN ISO 45001:2018, LST EN ISO/IEC 27001:2022 / ISO/IEC 27001:2013 standartai leidžia užtikrinti kvalifikuotus ir laiku atliekamus darbus.

Valstybinės Energetikos Reguliavimo Tarnybos (VERT) ir Statybos produkcijos sertifikavimo centro (SPSC) išduoti atestatai suteikia teisę būti ypatingojo statinio statybos rangovu bei atlikti energetikos įrenginių įrengimo ir eksploatavimo darbus.

Įmonės kokybės politika.

Glaudūs santykiai su kvalifikuotais subrangovais leidžia Jums pasiūlyti darbų atlikimą „iki rakto“.

home1
Home2
home3
home4

Atliekami darbai

Statiniai: negyvenamieji pastatai, susisiekimo komunikacijos (gatvės – elektrotechnikos darbai), inžineriniai tinklai (elektros iki 400 kV įtampos), kitos paskirties inžineriniai statiniai (atsinaujinančių išteklių energiją naudojantys energijos gamybos statiniai), taip pat minėti statiniai, esantys kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje ir kultūros paveldo vietovėje.

Statybos darbų sritys: bendrieji statybos darbai; elektros energijos tiekimo ir skirstymo įrenginių montavimas; elektros tinklų tiesimas; statinio elektros inžinerinių sistemų įrengimas; procesų valdymo ir automatizavimo sistemų įrengimas; statinio nuotolinio ryšio (telekomunikacijų) inžinerinių sistemų įrengimas; statinio apsauginės signalizacijos, gaisrinės saugos (signalizacijos) inžinerinių sistemų įrengimas.

Elektros tinklų iki 400 kV įtampos, energetikos (elektrotechnikos), telekomunikacijų ir elektroninių ryšių statinių statyba ir montavimas, rekonstravimas, remontas, eksploatacinė priežiūra, paleidimas ir derinimas, bandymai, bendrieji statybos darbai, techninė priežiūra, konsultacijų teikimas.

Energetikos objektų statybai reikalingų gaminių ir įrengimų komplektavimas. Relinių apsaugų sistemų, valdymo, kontrolės sistemų, elektroninių ryšių sistemų įrenginių surinkimas, montavimas ir paleidimas-derinimas.

Atlikti projektai