Privatumo politika

Kas yra slapukai?

Slapukai yra maži tekstinių duomenų failai, kurie automatiškai sukuriami Jums naršant mūsų svetainėje ir yra saugomi Jūsų naudojamame įrenginyje (kompiuteryje ar mobiliajame telefone). Slapuke pateikiama anoniminė informacija ir jis siunčiamas iš peržiūrimos svetainės serverio į jūsų kompiuterį arba mobilųjį telefoną.

Kaip naudojame slapukus?

Mūsų svetainėje naudojami slapukai tam, kad pagerintume Jūsų naršymą ir patirtį mūsų svetainėje, sužinotume apie mūsų svetainės naudotojų elgesį, analizuotume srautus, pagerintume svetainę. Slapukai naudojami ne ilgiau nei tai reikalinga nustatytiems tikslams įgyvendinti.

Ką daryti, jei nenorite, kad būtų naudojami slapukai?

Jei pageidaujate, galite pakeisti savo naršyklės nustatymus taip, kad Jus informuotų apie slapuko įjungimą ar atnaujinimą bei kad galėtumėte pasirinkti leidžiamus ar draudžiamus slapukus, juos blokuoti. Norėdami daugiau sužinoti apie slapukus, pavyzdžiui, kaip juos valdyti ar ištrinti, galite apsilankyti www.allaboutcookies.org.

Duomenų tvarkymo tikslai
UAB STIEMO tvarko Asmens duomenis tik konkrečiais tikslais vadovaudamasi teisės aktuose nustatytais teisiniais pagrindais.
Klientų ar paslaugų teikėjų asmens duomenys, kuriuos Bendrovei pateikia patys klientai / paslaugų teikėjai, tvarkomi siekiant užtikrinti tinkamą klientų aptarnavimo veiklos palaikymą, kuris apima klientų konsultavimą, aktualios informacijos apie suteiktas paslaugas klientui išsiuntimą bei atsakymų į klientų užklausas administravimą.

Asmens duomenų gavimas
UAB STIEMO tvarko asmens duomenis, kuriuos pateikia patys klientai ar paslaugų teikėjai, kiek tai yra būtina, vadovaujantis teisės aktuose nustatytais teisiniais pagrindais.

Asmens duomenų teikimas
UAB STIEMO neperduoda asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus atvejus, kai duomenys perduodami tretiesiems asmenims, teikiantiems įmonei klientų aptarnavimo paslaugas, siekiant užtikrinti tinkamą UAB STIEMO paslaugų teikimą, valdymą ir vystymą. Tokiais atvejais įmonė imasi reikiamų priemonių siekiant užtikrinti, kad pasitelkti paslaugų teikėjai (duomenų tvarkytojai) tvarkytų teikiamus asmens duomenis laikydamiesi UAB STIEMO nurodymų ir galiojančių teisės aktų reikalavimų.

Duomenų saugojimas
UAB STIEMO tvarko asmens duomenis ne ilgiau, nei to reikalauja nurodyti duomenų tvarkymo tikslai ar numato taikomi teisės aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimo terminas.
Duomenų saugojimo laikotarpiui nustatyti UAB STIEMO taiko kriterijus, kurie atitinka teisės aktuose nurodytas prievoles, taip pat atsižvelgdama ir į asmens numatytas teises, pvz. numato tokį duomenų saugojimo laikotarpį, per kurį gali būti pateikti su sutarties vykdymu susiję reikalavimai, jei tokie kiltų ir panašiai.

Taikomos saugumo priemonės
UAB STIEMO užtikrina asmens duomenų konfidencialumą pagal galiojančių teisės aktų reikalavimus ir tinkamų techninių ir organizacinių priemonių, skirtų apsaugoti asmens duomenis nuo neteisėtos prieigos, atskleidimo, atsitiktinio praradimo, pakeitimo ar sunaikinimo ar kitokio neteisėto tvarkymo, įgyvendinimą.